TŁUMACZENIA USTNE

TŁUMACZENIA USTNE

tłumaczyć… przenosić… przekładać… spolszczać… wszystkie te synonimy opisują moją pracę, którą wykonuję od ponad dekady.

 

W trakcie tłumaczeń ustnych przekazuję całą i pełną treść słów wypowiedzianych po polsku/chorwacku i powtarzam je po chorwacku/polsku.

 

W zależności od potrzeb klientów wykonuję:

- tłumaczenia symultaniczne: przekaz informacji następuje niemal równocześnie z przekazem słownym mówcy; najczęściej wykonywane na konferencjach, wykładach i większych spotkaniach biznesowych. Zwyczajowo do tego rodzaju tłumaczeń wykorzystuje się profesjonalny sprzęt nagłaśniający, a samo tłumaczenie wykonywane jest z kabiny do tłumaczeń symultanicznych (tłumacz w słuchawkach słyszy wypowiedź mówcy i tłumaczy ją na bieżąco do mikrofonu);

 

- tłumaczenia szeptane: de facto mowa o tłumaczeniach symultanicznych wykonywanych w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą wypowiedzi mówcy (bez korzystania ze sprzętu nagłaśniającego i poza kabiną) na mniejszych spotkaniach biznesowych i wykładach;

 

- tłumaczenia konsekutywne: tłumaczenia polegające na parcjalnym tłumaczeniu wypowiedzi mówcy. Odbiorca najpierw słyszy częściową wypowiedź mówcy (najczęściej kilka zdań), następnie tłumacz dokonuje przekładu, po którym mówca kontynuuje swoją wypowiedź (kolejna część wypowiedzi).

 

Dokumenty