TŁUMACZENIA PISEMNE

TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia pisemne (zarówno poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego jak i zwykłe) niewątpliwie wymagają ode mnie nie tylko zrozumienia treści tekstu źródłowego, znajomości tematu i szerokiego zasobu słownictwa, ale przede wszystkim zawodowej umiejętności prawidłowego przełożenia jego sensu na drugi język.

 

Tłumaczenie pisemne nie powinno być dokładnym tłumaczeniem tekstu źródłowego, ponieważ oznaczałoby to, że np. chorwacki wyraz "plavuša" powinnam przetłumaczyć jako "niebieskowłosa", a przecież mowa o "blondynce"...

Oczywiście nie może być również "wariacją na temat", ponieważ moim zadaniem jest wykonanie WIERNEGO i PRECYZYJNEGO PRZEKŁADU treści, a do tego potrzebny jest odpowiedni zasób wiedzy i bardzo dobra znajomość obu języków.

 

Podejmując się tłumaczenia orzeczenia sądu, aktu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, bilansu księgowego czy... dokumentacji technicznej tramwajów niskopodłogowych muszę posiadać wiedzę o zasadach funkcjonowania i strukturze organów sądowych w Polsce i Chorwacji, wiedzieć czy np. dowody osobiste w Chorwacji również wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta? Czy aby na pewno w Chorwacji podpisuje się Akt notarialny kupna sprzedaży nieruchomości? W którym momencie następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości? Muszę znać pojęcia funkcjonujące w księgowości, wiedzieć czy ich znaczenie jest takie samo jak w Chorwacji czy może tylko podobne?

 

Oczywiście nie jest ode mnie wymagana gruntowna wiedza dotycząca tramwajów niskopodłogowych :), ale muszę wiedzieć kto taką wiedzę posiada i współpracować z nim w kwestiach, które nie są mi do końca jasne.

 

W swojej pracy wychodzę z założenia, że tylko codzienne pogłębianie swojej wiedzy i korzystanie z rad innych osób, jest właściwym kierunkiem... do mnie należy połączenie tego wszystkiego i znalezienie właściwych słów na przełożenie treści zapisanej w tekście źródłowym i przekazanie jej klientowi w jego rodzimym języku.

 

SPECJALIZACJE:

· prawo

· nieruchomości

· działalność gospodarcza

· finanse, rachunkowość

· tłumaczenia techniczne

Dokumenty