ŚLUBY / NIERUCHOMOŚCI

Większość tłumaczeń ustnych i pisemnych, które zaczęłam wykonywać w roku 2000 była wąsko związana z prawem, nieruchomościami i prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego relatywnie szybko zdecydowałam się podnieść poziom mojej wiedzy i zdałam egzamin na licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

Pracuję dla klientów, którzy chcą sprawdzić status prawny nieruchomości, której zakupem są zainteresowani; chcą znać dokładną i prawdziwą treść dokumentacji, umowy przedwstępnej oraz umowy właściwej kupna-sprzedaży, a w trakcie negocjacji ustnych nie chcą żadnych nieporozumień, niedopowiedzianych kwestii… oczekują również wyjaśnień w kwestii różnic pomiędzy polskim i chorwackim prawem dotyczącym obrotu nieruchomościami, dlatego uważam, że wykonanie precyzyjnych tłumaczeń niewątpliwie wymaga ode mnie wiedzy, jaką zdobyłam jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami.

 

Oprócz tego wielką przyjemność przysparzają mi tłumaczenia w charakterze tłumacza przysięgłego w trakcie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chorwacji.

Uroczysta atmosfera, urok wyjątkowej chwili... Ten niezwykły moment w życiu dwojga ludzi można przeżyć również w Chorwacji - oczywiście pod warunkiem spełnienia formalności prawnych.

Procedura nie jest skomplikowana, opłaty sądowe i administracyjne nie są wygórowane, a urzędnik stanu cywilnego uprawniony jest do udzielenia prawnie skutecznego związku małżeńskiego w (prawie) każdym miejscu... na plaży, statku, w hotelu, parku...

 

Moja usługa obejmuje tłumaczenie ustne w trakcie procedury zgłaszania zamiaru zawarcia małżeństwa, samego postępowania zawierania związku małżeńskiego oraz tłumaczenie pisemne niezbędnych dokumentów (polskiego odpisu Aktu urodzenia, polskiego zaświadczenia zezwalającego na zawarcie małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz chorwackiego odpisu z Księgi Małżeństw, który - w ustawowym terminie - należy umiejscowić w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego).